Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • WEB THỐNG KÊ GDTH

  Tư liệu

  2207243317987427219.flv 355.JPG Bao_cao_chuyen_de_thang_9.JPG 9818EAE08260474CAC594DAF8F3DDF2F.flv 981EFD781C4940388FC14A5734415246.flv Xa.jpg 53302355_2292613371013010_8821122614140338176_n.jpg Anh_Giao_luu_Van_hay_chu_dep_chao_mung_ngay_2011_2018.jpg IMG20181109070531.jpg Thu.jpeg Thao.jpeg Linh.jpeg CA_NHAN_DAT_GIAI.jpeg CA_NHAN_LAM_BAI.JPG CA_NHAN_2.JPG Anh_vo_giao_luu.JPG IMG20180920165017.jpg IMG20180920165038.jpg IMG20180920165038.jpg 15413563710311177738575.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Tra cứu Từ điển


  Tra theo từ điển:



  Tham khảo lịch vạn niên

  Thời tiết vùng Nghệ Tĩnh

  Đọc Báo mới

  Microsoft Excel nâng cao

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Anh Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:02' 25-11-2012
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 158
  Số lượt thích: 0 người
  MICROSOFT EXCEL
  NÂNG CAO
  BÀI 1: ÔN TẬP EXCEL CƠ BẢN
  BÀI 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC HÀM CSDL
  BÀI 3: BIỂU ĐỒ VÀ IN ẤN TRONG EXCEL
  BÀI 4: TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRÊN EXCEL
  BÀI 5: TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  BÀI 6: MACRO
  11/25/2012
  2
  BÀI 1: ÔN TẬP EXCEL CƠ BẢN
  Các khái niệm cơ bản: Địa chỉ tương đối, tuyệt đối, hỗn hợp
  Các hàm cơ bản
  2.1. Các hàm tính toán thống kê
  2.2. Các hàm chuỗi
  2.3. Các hàm ngày tháng
  2.4. Các hàm Logic
  3. Các hàm tìm kiếm và tham chiếu



  11/25/2012
  3
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  1. Các khái niệm cơ bản
  1.1. Địa chỉ tương đối
  Địa chỉ tương đối có dạng: .
  Khi công thức sao chép đến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của vùng đích sẽ thay đổi theo hướng và khoảng cách sao chép
  Ví dụ tại các ô có dữ liệu như sau: A1=2, A2=3, B1=4, B4=6 và lập các công thức sau:
  Tại ô C1 là: =A1*B1 và sau đó copy công thức xuống ô C2 và sang ô D1 và E1.
  Tại ô A3 là: =A1+A2 và sau đó copy công thức sang ô B3, C3, D3 và E3.
  11/25/2012
  4
  Bảng nhập liệu như sau
  Kết quả
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  1. Các khái niệm cơ bản
  1.1. Địa chỉ tương đối
  11/25/2012
  5
  1.2. Địa chỉ tuyệt đối
  Địa chỉ tương đối có dạng: $$.
  Khi công thức sao chép đến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của vùng đích sẽ không thay đổi
  Ví dụ Có dữ liệu trong các ô trong bảng tính lương như sau
  Lương cơ bản được ghi ở ô B1, Giá đô la mỹ ở ô D1.
  Cột HSL ghi các hệ số lương cơ bản của từng người.
  Tại ô C3 ta lập công thức: =B3*$B$1 (tiền lương = HSL * Lương CB), và sau đó copy công thức xuống các ô C4:C6.
  Tại ô D3 ta lập công thức: =C3*$D$1 (Ngoại Tệ Mỹ = Tiền Lương / Giá USD), và sau đó copy công thức xuống các ô D4:D6.
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  1. Các khái niệm cơ bản
  11/25/2012
  6
  11/25/2012
  7
  1.3. Địa chỉ hỗn hợp
  Địa chỉ hỗn hợp có các dạng như sau:
  Địa chỉ tuyệt đối theo cột: $.
  Địa chỉ tuyệt đối theo hàng: $.
  Ví dụ
  Tuyệt đối theo cột $B1
  Tuyệt đối theo hàng B$1
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  1. Các khái niệm cơ bản
  11/25/2012
  8
  2.1. Các hàm tính toán và thống kê
  1 Hàm tính tổng.
  Cú pháp: Sum(danh sách đối số).
  Ý nghĩa: Tính tổng các số có mặt trong danh sách đối số của nó.
  2 Hàm tìm giá trị nhỏ nhất
  Cú pháp: Min(danh sách đối số).
  Ý nghĩa: trả lại giá trị nhỏ nhất trong danh sách đối số.
  3 Hàm tìm giá trị lớn nhất
  Cú pháp: Max(danh sách đối số).
  Ý nghĩa: trả lại giá trị lớn nhất trong danh sách đối số.
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  2. Các hàm cơ bản
  11/25/2012
  9
  4 Hàm tính tính trung bình cộng.
  Cú pháp: Average(danh sách đối số).
  Ý nghĩa: Tính trung bình các số có mặt trong danh sách đối số.
  5 Hàm làm tròn số
  Cú pháp: Round(số, N).
  Ý nghĩa: trả lại giá trị là số đã làm tròn tuỳ thuộc vào N.
  N>0: làm tròn phần lẻ.
  N=0: lấy số nguyên gần nhất.
  N<0: làm tròn trong phần nguyên.
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  2. Các hàm cơ bản
  2.1. Các hàm tính toán và thống kê
  10
  7 Hàm lấy phần dư.
  Cú pháp: Mod(số bị chia, số chia).
  Ý nghĩa: trả lại giá trị phần dư trong phép chia nguyên .
  6 Hàm lấy phần nguyên
  Cú pháp: Int(số).
  Ý nghĩa: trả lại giá trị phần nguyên của số (cắt bỏ phần thập phân).
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  2. Các hàm cơ bản
  2.1. Các hàm tính toán và thống kê
  11/25/2012
  11
  8 Hàm đếm các ô chứa số
  Cú pháp: Count (danh sách đối số).
  Ý nghĩa: đếm các ô chứa giá trị kiểu số trong danh sách đối số.
  9 Hàm xếp thứ tự
  Cú pháp: Rank(số cần xếp, danh sách số, kiểu xếp).
  Ý nghĩa: trả lại thứ hạng của số cần xếp theo các giá trị của danh sách số.
  Kiểu xếp:
  0 (hoặc bỏ qua): thì danh sách số giảm dần.
  1: là thứ tự tăng dần khi so sánh giá trị
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  2. Các hàm cơ bản
  2.1. Các hàm tính toán và thống kê
  11/25/2012
  12
  2.2. Các hàm Logic
  1 Hàm And
  Cú pháp: And(danh sách biểu thức logic).
  Ý nghĩa: trả lại giá trị
  True: Nếu tất cả các biểu thức logic trong danh sách là True
  False: Nếu có ít nhất một biểu thức trong danh sách nhận giá trị False
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  2. Các hàm cơ bản
  11/25/2012
  13
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  2. Các hàm cơ bản
  2.1. Các hàm Logic
  2 Hàm Or
  Cú pháp: Or(danh sách biểu thức logic).
  Ý nghĩa: trả lại giá trị
  False: Nếu tất cả các biểu thức logic trong danh sách là False
  True: Nếu có ít nhất một biểu thức trong danh sách nhận giá trị True
  11/25/2012
  14
  3 Hàm Not
  Cú pháp: Not(danh sách biểu thức logic).
  Ý nghĩa: trả về giá trị đối ngược giá trị của biểu thức logic
  4 Hàm điều kiện if
  Cú pháp: If(bt-logic, gt-True, gt-False).
  Ý nghĩa: sẽ cho ta một trong hai giá trị, nếu bt-logic là
  True: cho giá trị đúng.
  False: cho giá trị sai.
  Bài 1 – Ôn tập Excel cơ bản
  2. Các hàm cơ bản
  2.1. Các hàm Logic
  15
  2.3. Các hàm về ngày
  1 Hàm Today
  Cú pháp: Today().
  Ý nghĩa: trả lại giá trị ngày hiện hành của máy.
  2 Hàm Day
  Cú pháp: Day(Date)
  Ý nghĩa: Cho kết quả là ngày trong dữ liệu thời gian Date
  3 Hàm Month
  Cú pháp: Month(Date)
  Ý nghĩa: Cho kết quả là tháng trong dữ liệu thời gian Date
  4 Hàm Year
  Cú pháp: Year(Date).
  Ý nghĩa: Cho kết quả là năm trong dữ liệu thời gian Date
  16
  2.4. Các hàm hàm xử lý chuỗi
  1 Hàm lấy các kí tự bên trái
  Cú pháp: Left(text,num).
  Ý nghĩa: trả lại num ký tự bên trái của text.
  2 Hàm lấy các kí tự bên phải
  Cú pháp: Right(text,num).
  Ý nghĩa: trả lại num ký tự bên phải của text.
  3 Hàm lấy các kí tự ở giữa
  Cú pháp: Mid(text, pos, num).
  Ý nghĩa: trả lại num ký tự của text từ vị trí pos.
  4 Toán tử nối hai chuỗi
  Cú pháp: text1 & text2.
  Ý nghĩa: Nối chuổi text2 vào sau chuổi text1
  17
  3. Các hàm tìm kiếm và tham chiếu
  1 Hàm vlookup
  Cú pháp: Vlookup(gt tìm, vùng tìm, cột trả gt, kiểu tìm).
  Ý nghĩa: trả lại giá trị ở “cột trả gt” của “gt tim” trong “vùng tìm”.
  Kiểu tìm:
  0: tìm tuyệt đối.
  1: tìm tương đối.
  2 Hàm hlookup
  Cú pháp: hlookup(gt tìm, vùng tìm, hàng trả gt, kiểu tìm).
  Ý nghĩa: trả lại giá trị ở “hàng trả gt” của “gt tim” trong “vùng tìm”.
  Kiểu tìm:
  0: tìm tuyệt đối.
  1: tìm tương đối.
  18
  3 Hàm Match
  Cú pháp: Match (gt tìm, vùng tìm, kiểu tìm).
  Ý nghĩa: trả lại số thứ tự của “gt tim” trong “vùng tìm”.
  Kiểu tìm: tương tự như hàm vlookup.
  4 Hàm Index
  Cú pháp: Index(vùng tìm, hàng, cột).
  Ý nghĩa: Trả về giá trị là giá trị của ô được tìm thấy trong vùng tìm bởi sự giao nhau giữa hàng và cột.
  11/25/2012
  19
  Bài 2 – CƠ SƠ DỮ LIỆU TRONG EXCEL
  I. Khái niệm về cơ sở dữ liệu (Data Base)
  CSDL được tổ chức theo dạng danh sách (list).
  Một danh sách gồm có những mục sau:
  Field:
  Hàng đầu tiên của danh sách chứa tên của các cột
  Tên của các trường không được trùng nhau
  Record:
  Các hàng còn lại chứa thông tin về một đối tượng trong danh sách
  11/25/2012
  20
  II. Cấu trúc tổng quát và vùng điều kiện của các hàm CSDL
  2.1. Cấu trúc tổng quát.
  Dfunction(Database, field, Criteria).
  Database: Là một CSDL dạng danh sách của Excel
  Field: Là tên nhãn cột đóng trong cặp nháy kép
  Criteria: Là vùng điều kiện xác định các điều kiện cần thiết mà hàm phải thoả mãn để tác động lên trường dữ liệu đã chỉ ra bởi field.
  Chức năng: Hàm CSDL tác động lên trường dữ liệu (field) của danh sách (Database) theo các điều kiện xác định bởi vùng điều kiện (Criteria).
  11/25/2012
  21
  2.2 Tạo vùng điều kiện để sử dụng hàm CSDL
  Cretiria là một tham chiếu đến một khoảng các ô có chứa các điều kiện đặc biệt cho hàm.
  Hàm CSDL sẽ trả lại kết quả tính toán phù hợp với những ràng buộc được chỉ ra bởi vùng điều kiện.
  Dạng tổng quát của vùng điều kiện:
  22
  III. Các hàm điều kiện đơn giản.
  Sử dụng các hàm này không cần lập vùng điều kiện (Criteria).
  3.1 Hàm CountIf
  Cú pháp: CountIf(Vùng ĐK,ĐK).
  Ý nghĩa: Đếm số ô trong Vùng ĐK với điều kiện thoã mãn ĐK
  Điều kiện nằm trong dấu ngoặc kếp (" ").
  3.2 Hàm SumIf
  Cú pháp: SumIf(Vùng ĐK, ĐK, [Vùng Tổng]).
  Ý nghĩa: Tính tổng của Vùng Tổng với điều kiện ĐK thoả mãn trong Vùng ĐK.
  Lưu ý: Nếu Vùng Tổng không có mặt thì sẽ tính tổng Vùng ĐK.
  23
  IV. Các hàm CSDL.
  Tạo vùng điều kiện (Criteria) khi sử dụng các hàm này.
  4.1 Hàm DSum
  Cú pháp: DSum(Database, Field, Criteria).
  Ý nghĩa: tính tổng tại field có điều kiện thoả mãn điều kiện Criteria trong danh sách Database.
  4.2 Hàm DMin
  Cú pháp: DMin (Database, Field, Criteria).
  Ý nghĩa: tìm giá trị nhỏ nhất tại field có điều kiện thoả mãn điều kiện Criteria trong danh sách Database.
  24
  4.1 Hàm DMax
  Cú pháp: DMax (Database, Field, Criteria).
  Ý nghĩa: tìm giá trị nhỏ nhất tại field có điều kiện thoả mãn điều kiện Criteria trong danh sách Database.
  4.2 Hàm DAverage
  Cú pháp: DAverage (Database, Field, Criteria).
  Ý nghĩa: tìm giá trị trung bình tại field có điều kiện thoả mãn điều kiện Criteria trong danh sách Database.
  25
  4.1 Hàm DCount
  Cú pháp: DCount (Database, Field, Criteria).
  Ý nghĩa: đếm số ô có giá trị tại field có điều kiện thoả mãn điều kiện Criteria trong danh sách Database.
  4.2 Hàm DCountA
  Cú pháp: DCountA (Database, Field, Criteria).
  Ý nghĩa: Tương tự hàm trên.
  26
  V. Sắp xếp và trích lọc dữ liệu
  5.1 Sắp xếp dữ liệu
  Mục đích tổ chức lại bảng dữ liệu theo một thứ tự nào đó.
  Có hai loại thứ tự:
  Theo chiều tăng (Ascending).
  Theo chiều giảm (Descending).
  27
  Việc sắp xếp tiến hành như sau:
  Chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp.
  Gọi Menu Data->Sort.
  Tại Sort by: Kích chọn một trường để làm khoá sắp xếp.
  Tại 2 Then by: Chọn trường để làm khoá thứ cấp.
  Trong các trường khoá: Chọn Ascending hoặc Descending.
  Kích chọn ô Header row để lấy dòng đầu tiên làm trường sắp xếp.
  28
  5.2 Trích lọc dữ liệu
  Mục đích cho phép lấy thông tin từ bảng dữ liệu mà thoả mãn các điều kiện nào đó.
  Có hai phương pháp:
  Lọc tự động.
  Lọc nâng cao.
  29
  5.2.1 Bật / tắt lọc tự động
  Chọn vùng dữ liệu cần lọc thông tin.
  Kích chọn Menu Data ->Filter -> AutoFilter
  30
  Lọc với điều kiện phức tạp
  Chọn Custom của trường làm điều kiện lọc.
  Nhập điều kiện vào hộp hộp thoại Custom AutoFilter
  ComboBox đầu tiên ta chọn toán tử quan hệ
  ComboBox thứ hai nhập vào giá trị trích lọc.
  Chọn toán tử Logic And hoặc Or nếu giá trị nằm trong khoảng giá trị náo đó.
  Lưu ý: dùng các kí tự thay thế để làm điều kiện lọc.
  31
  5.2.2 Trích lọc nâng cao
  Chọn vùng dữ liệu cần lọc thông tin.
  Kích chọn Menu Data ->Filter -> Advanced
  Ở mục Action ta có 2 tuỳ chọn:
  Filter the list, in-place: Lọc danh sách và đặt tại chổ.
  Copy to another location: Copy dữ liệu sau khi trích lọc sang một vùng khác
  32
  List range :
  Chọn vùng dữ liệu sẽ lọc.
  Hoặc nhập tên vùng của danh sách dữ liệu đã đặt trước đó.
  Criteria range:
  Vùng điều kiện để so sánh giá trị thoả mãn trong quá trình lọc.
  Copy to
  Địa chỉ ô đầu tiên của một vùng bảng tính sẽ chứa dữ liệu sau khi lọc
  Lưu ý để hiển thị danh sách dữ liệu đầy đủ, ta gọi lệnh Data  Filter  Show All (cho cả lọc tự động hay nâng cao).
  11/25/2012
  33
  Bài 3 – BIỂU ĐỒ VÀ IN ẤN
  I. Biểu đồ trong bảng tính Excel
  Mục đích hiển thị trực quan và dể hiểu bảng tính với những số liệu phức tạp.
  Biểu đồ biến đổi dữ liệu từ các hàng và cột trong bảng tính thành khối hình.
  1.1 Các thành phần của biểu đồ
  Vùng dữ liệu.
  Trục tạo độ.
  Hộp ghi chú (Legend).
  Tiêu đề (Title).
  11/25/2012
  34
  1.2 Các bước vẽ biểu đồ
  Để thực hiện vẽ biểu đồ ta gọi lệnh Insert->Chart
  Hoặc kích chuột vào biểu tượng Chart Wizard trên thanh công cụ chuẩn.
  Thực hiện qua 4 bước sau
  Lưu ý chọn vùng dữ liệu trước khi vẽ biểu đồ.
  11/25/2012
  35
  Bước 1
  Chọn kiểu biểu đồ
  11/25/2012
  36
  Bước 2 Chọn vùng dữ liệu để vẽ biểu đồ
  Nếu vùng dữ liệu đã chọn thì chọn Next
  Nếu chưa chọn thì kích chuột vào khung Data range và kích chuột chọn vùng dữ liệu trong bảng tính để chọn, chọn Next
  11/25/2012
  37
  Bước 3 Lựa chọn thông tin bổ sung
  Chọn Thẻ Title: Nhập các tiêu đề cho biểu đồ và các trục:
  Chart Title : Nhập tiêu đề cho biểu đồ.
  Category (X) axis : Nhập tên trụ chủ đề.
  Value (Y) axis : Nhập tên trục giá trị.
  Chọn thẻ Axis: Lựa chọn hiển thị hoặc không các tiêu đề của các trục.
  Chọn thẻ Grid lines: Chọn đường thẳng để vẽ các kiểu đường kẻ ô.
  Chọn thẻ Legend: Chọn vị trí hiển thị hộp chú thích.
  Chọn thẻ Data Labels: Chọn hiện hoặc không nhãn dữ liệu.
  Chọn thẻ Data Table: Chọn hiển thị bảng dữ liệu hoặc không.
  11/25/2012
  38
  Bước 4 Nơi lưu biểu đồ
  As new sheet : Tạo một sheet mới và lưu biểu đồ ở sheet đó.
  As object in : Chọn một sheet đang hiển thị để lưu bảng đồ.
  11/25/2012
  39
  II. In ấn bảng tính
  Vào File -> Print
  11/25/2012
  40
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  I. Tổng hợp số liệu với SubTotal
  1.1. Giới thiệu
  Số liệu dùng cho tổng hợp nằm trên 1 Sheet
  Thống kê dự vào một tiêu thức duy nhất, điều kiện thống kê đơn giản
  Kết quả của tổng hợp là Tổng lớn(Grand Sum), Tổng chi tiết(Subtotal), Giá trị trung bình (Average), Lớn nhất (Max), Nhỏ nhất( Min)
  11/25/2012
  41
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  I. Tổng hợp số liệu với SubTotal
  1.2. Cách thực hiện
  - Sắp xếp các giá trị tại cột dùng làm tiêu thức thống kê
  Chọn số liệu thống kê
  Vào DataSubTotal
  11/25/2012
  42
  At each change in: Chọn cột có giá trị làm điều kiện thống kê(Cột đã được sắp xếp)
  Use Function: Chọn hàm để thực hiện thống kê
  Add Subtotal to: Chọn cột hoặc các cột số liệu chứa giá trị thống kê
  Replace curent subtotal
  Page break between groups
  Summary below data
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  I. Tổng hợp số liệu với SubTotal
  11/25/2012
  43
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  II. Tổng hợp số liệu với Consolidate
  1.1. Giới thiệu
  Chức năng: Tổng hợp số liệu trên nhiều nguồn khác nhau
  Số liệu dùng cho tổng hợp có thể tập trung hoặc phân tán trên một Sheet hoặc các wordbook
  -Tổ chức cấu trúc dữ liệu cho các Source Data phảI giống nhau
  Kết quả tổng hợp có thể lưu cùng vớI Data Source hoặc wordSheet khác
  11/25/2012
  44
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  II. Tổng hợp số liệu với Consolidate
  1.2. Thực hiện
  Chuẩn bị số liệu nguồn, tổ chức các số liệu có cùng cấu trúc
  Chọn Sheet chứa số liệu tổng hợp
  Chọn Data Consolidate

  11/25/2012
  45
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  II. Tổng hợp số liệu với Consolidate
  1.2. Thực hiện
  Function: Chọn hàm
  Reference: Địa chỉ số liệu nguồn
  Top row: Chọn hàng đầu tiên
  Left column: Cột trái
  Create links to source data: Tạo liên kết giữa số liệu nguồn và tổng hợp
  11/25/2012
  46
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  1.1. Giới thiệu
  Chức năng: Dùng để nhóm và thống kê số liệu theo dạng hàng, cột (2D) và có thể báo cáo theo dạng (3D)
  Tạo ra bảng tổng kết
  -Tổ chức dữ liệu theo dạng kéo, thả
  Lọc và nhóm dữ liệu
  Vẽ biểu đồ
  11/25/2012
  47
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  1.2. Các thành phần cơ bản
  - Row Field: Một Field hàng trong Pivottable là biến có giá trị khác nhau
  Ví dụ: Field là Hanghoa mà biến có thể là: Đường, Sữa, MuốI, Tiêu…
  Column Field: Field cột giống như Field hàng. Một Field có thể là một biến
  Ví dụ: Field là Nghiepvu mà giá trị của nó là Nhap, Xuat
  11/25/2012
  48
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  1.2. Các thành phần cơ bản
  -Data Field : Là một biến mà Pivottable tổng kết
  Ví dụ: Tổng số lượng, Tổng thanh toán….
  Page Field: Dùng để chi tiết hơn so vớI Field cột, Field hàng
  Ví dụ: Khi chọn Tenkhach ở Page Field thì Field hàng, Field cột chỉ hiển thị những số liệu liên quan đến khách hàng trên
  11/25/2012
  49
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  1.3.Cách tạo
  Quét chọn khốI số liệu mà ta muốn xây dựng Pivottable
  Vào DataPivottable and PivotChart Report
  11/25/2012
  50
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  1.3.Cách tạo
  Microsoft Excel list or Database: Danh sách hay CSDL trong wordSheet
  External data source: Dữ liệu lấy ở nguồn khác
  Multiple Consolidation ranges: Nhiều vùng khác nhau trong wordSheet
  Another Pivottable Report…: Một Pivottable khác
  Pivottable: Tạo báo biểu dạng Pivottable
  Pivottable Report: Biểu đồ dạng Pivot kèm theo Pivottable
  11/25/2012
  51
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  Chọn Next
  Xác định lạI nguồn dữ liệu
  Chọn Next qua bước 3
  11/25/2012
  52
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  1.3.Cách tạo
  Trong bước 3, ta xác định các biến sẽ hoạt động ở Field hàng, Field cột, Field Page và Field Data
  Kích chọn Layout
  Kéo thả các trường. Chọn OK

  11/25/2012
  53
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  1.3.Cách tạo
  Chọn Option để khai báo một số thành phần khác như Tên của Pivottable…
  Chọn Finish để hoàn thành
  11/25/2012
  54
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  11/25/2012
  55
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  1.4. Hiệu chỉnh Pivottable
  Thay đổi thiết kế:
  Bổ sung thêm Column, row hoặc hoán đổI các trường khác
  + Sử dụng PivotTable wizard: Đặt con trỏ trong vùng Pivottable, kích chọn Pivottable trên thanh công cụ và chọn wizard rồi bổ sung, xoá bỏ hay thay đổi ở bước 3
  b. Thay đổi hàm tổng kết
  Double click vào trường ở vùng Data hoặc Right Click tạI trường đó và chọn hàm tương ứng
  11/25/2012
  56
  Bài 4 – TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH
  VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU
  III. Tổng hợp và phân tích số liệu với Pivottable
  1.4. Hiệu chỉnh Pivottable
  11/25/2012
  57
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  I. Tìm kiếm mục tiêu với Goal Seek
  1.1. Chức năng Goal Seek
  -Tìm kiếm giá trị xác định trong một công thức, dùng để điều chỉnh một số ô nhập liệu thích hợp vớI ô đó
  Xác định giá trị cho ô công thức để ô đích đạt đến kết quả mong muốn
  Ví dụ: Để tính được tỉ lệ lãi suất cần thiết nhằm để huy động vốn cần thiết hoặc tính được mức lãi suất tiền gởI ở tương lai ta có thể dùng chức năng Goal Seek
  11/25/2012
  58
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  I. Tìm kiếm mục tiêu với Goal Seek
  1.2. Sử dụng Goal Seek
  Ví dụ : Sử dụng công thức Goal Seek để giảI bài toán: “ Vừa gà, vừa chó bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. HỏI mấy con gà, mấy con chó?”
  Ta lập bài toán:
  Tại ô A2: nhập số Gà( nhập giá trị bất kỳ nằm trong khoảng 1 đến 36)
  Tại ô B2 nhập số chó( 36-A1)
  TạI ô C2 tính tổng số chân : A2*2 + B2*4
  11/25/2012
  59
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  I. Tìm kiếm mục tiêu với Goal Seek
  1.2. Sử dụng Goal Seek
  Yêu cầu: Thay đổI giá trị số gà (A2) sao cho số chân đạt đến 100(C2)
  Vào ToolGoal Seek
  + Set Cell: Nhắp chọn C2
  + To Value: 100
  + By changing cell: A2
  - Chọn OK
  11/25/2012
  60
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  I. Tìm kiếm mục tiêu với Goal Seek
  1.2. Sử dụng Goal Seek
  Chọn OK: Thay thế giá trị tìm được tạI ô By changing cell
  Cancel: Huỷ bỏ kết quả tìm kiếm giữ nguyên giá trị ban đầu
  11/25/2012
  61
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  II. Kỹ thuật dự báo trên Excel
  2.1. Khái niệm
  -Dự báo định lượng chú trọng đến việc sử dụng các số liệu trong quá khứ để từ đó rút ra qui luật
  Dự báo định tính sử dụng phương pháp chuyên gia để dự báo
  Kết quả của dự báo phụ thuộc vào việc sử dụng các số liệu thích hợp và phương pháp xử lý số liệu
  ChuỗI số liệu: + sắp xếp theo thờI gian quan sát
  + MọI kỳ trong chuỗI số liệu đều bằng nhau
  +
  11/25/2012
  62
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  II. Kỹ thuật dự báo trên Excel
  2.1. Khái niệm
  ChuỗI số liệu:
  + sắp xếp theo thờI gian quan sát
  + Mọi kỳ trong chuỗI số liệu đều bằng nhau
  +Số liệu quan sát phảI xuất phát từ một điểm trong mỗI kỳ
  + Không cho phép thiếu sô liệu
  11/25/2012
  63
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  II. Kỹ thuật dự báo trên Excel
  2.2. Mô hình dự báo
  Mô hình dự báo nhân quả
  Mô hình dự báo thời gian
  11/25/2012
  64
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  II. Kỹ thuật dự báo trên Excel
  2.3. Kỹ thuật dự báo
  Bài toán: Ngân hàng A thống kê số tiền luân chuyển (tiền gởi và tiền vay) trong năm 2006 như sau
  Yêu cầu: Sử dụng kỹ thuật dự báo hồI qui Tuyến tính để dự đoán số liệu kinh doanh cho năm 2007
  11/25/2012
  65
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  II. Kỹ thuật dự báo trên Excel
  2.3. Kỹ thuật dự báo
  Hàm hồI qui tuyến tính có dạng: y=Ax+B
  A: Độ dốc(slope) của đường dự báo
  Hàm Slope(y,x), trong đó y và x là dãy số đã biết
  B: Là mức chặn (Intercept) của đường dự báo vào thờI điểm x
  Hàm Intercept(y,x)
  11/25/2012
  66
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  II. Kỹ thuật dự báo trên Excel
  2.3. Kỹ thuật dự báo
  Lập mô hình bài toán như sau:
  11/25/2012
  67
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  II. Kỹ thuật dự báo trên Excel
  2.3. Kỹ thuật dự báo
  Sử dụng biểu đồ: Vẽ biểu đồ có dạng như sau
  11/25/2012
  68
  Bài 5 – TÌM KIẾM MỤC TIÊU VÀ DỰ BÁO TRONG EXCEL
  II. Kỹ thuật dự báo trên Excel
  2.3. Kỹ thuật dự báo
  Sử dụng biểu đồ: Nhắp phảI chuột vào chuỗI dữ liệu trong biểu đồ, Chọn Add trendline
  trong type -> linaer
  Trong Options, TạI customãôg vào “dự báo” và chọn Display Equation on Chart
  Chọn OK
  11/25/2012
  69
   
  Gửi ý kiến

  Truyện cười

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Hương Sơn Hà Tinh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.